Sr-14-wyk-1.0-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

X.500

X.500


X.500 jest usługą katalogową. Usługa katalogowa (ang. directory service ) jest usługą nazewniczą, dzięki której użytkownik może nie tylko uzyskać proste odwzorowanie nazwy na adres, ale również może dokonywać przeszukiwania bazy danych na podstawie treści . Rozróżnienie to można w prosty sposób odnieść do naszych codziennych doświadczeń, kiedy poszukujemy informacji. Zwykła książka telefoniczna reprezentuje klasyczne usługi nazewnicze; użytkownik zna nazwisko osoby, której numer telefonu poszukuje, i na tej podstawie uzyskuje odpowiednią informację. Tego typu usługi nazewnicze nazywane są też niekiedy white-pages service (chodzi o białe strony typowej książki telefonicznej). Inaczej sytuacja wygląda, gdy użytkownik potrzebuje uzyskać adres czy numer telefonu osoby wykonującej pewien zawód czy czynność. Szukając lekarza czy mechanika samochodowego sięgamy po żółte strony książki telefonicznej i poszukujemy informacji w odpowiednim miejscu katalogu profesji. Na tej zasadzie działają właśnie usługi typu yellow-pages , których przykładem jest usługa katalogowa X.500.

Usługa katalogowa X.500 jest usługą globalną, podobnie jak usługa DNS. Oznacza to, że lokalnie istniejące usługi mogą być w przyszłości zintegrowane i mogą tworzyć jedną, ogromną bazę skatalogowanej informacji. Baza ta określana jest mianem bazy informacji katalogowej (ang. Directory Information Base DIB ). Informacja zorganizowana jest w postaci drzewa informacji katalogowej (ang. Directory Information Tree DIT ). W drzewie tym przechowywane są obiekty, które przechowują informację w postaci atrybutów o określonych nazwach. Każdy obiekt w drzewie jest jednoznacznie identyfikowany poprzez nazwę wyróżnioną (ang. distinguished name ), oznaczaną jako DN.

Usługa X.500 jest standardem ISO.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>