SO-1st-2.3-w4.tresc-1.0-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Priorytet bazowy wątku

Priorytet bazowy wątku


Dwa zasadnicze pasma priorytetu, decydujące o sposobie przeliczania wartości priorytetów wątków, to:

  • pasmo priorytetów dynamicznych z zakresu od 1 do 15,
  • pasmo priorytetów czasu rzeczywistego z zakresu od 16 do 31.

Warto zwrócić uwagę, że modyfikatory THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL oraz THREAD_PRIORITY_IDLE reprezentują odpowiednio najwyższy i najniższy dostępny priorytet w danym paśmie . Modyfikatory takie oznaczają odpowiednio 31 i 16 w paśmie czasu rzeczywistego oraz wartości 15 i 1 w paśmie priorytetów dynamicznych, niezależnie od klasy priorytetu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>