SO-1st-2.3-w13.tresc-1.0-toc

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Plan wykładu
 3. Model systemu
 4. Zasoby odzyskiwalne
 5. Zasoby nieodzyskiwalne
 6. Korzystanie z zasobów nieodzyskiwalnych
 7. Warunki konieczne wystąpienia zakleszczenia
 8. Warunki konieczne w odniesieniu do zasobów nieodzyskiwalnych
 9. Reprezentacja stanu systemu — graf przydziału zasobów odzyskiwalnych
 10. Przykład grafu zasobów odzyskiwalnych
 11. Zdarzenia w systemie z zasobami odzyskiwalnymi
 12. Zmiana stanu systemu a graf zasobów odzyskiwalnych
 13. Przykład przejść pomiędzy stanami w przypadku zasobów odzyskiwalnych
 14. Przykład przejść procesu w systemie z dwoma jednostkami zasobu
 15. Przykład przejść dwóch procesów w systemie z dwoma jednostkami zasobu (1)
 16. Przykład przejść dwóch procesów w systemie z dwoma jednostkami zasobu (2)
 17. Definicja zakleszczenia procesu
 18. Przydział natychmiastowy
 19. Własności grafów
 20. Przykład cyklu w grafie
 21. Przykłady supła w grafie
 22. Cykl w grafie przydziału — zakleszczenie
 23. Cykl w grafie przydziału — brak zakleszczenia
 24. Supeł w grafie przydziału — zakleszczenie
 25. Brak supła w grafie przydziału — zakleszczenie
 26. Brak supła w grafie przydziału — zakleszczenie(1)
 27. Własności grafu zasobów odzyskiwalnych a stan zakleszczenia
 28. Reprezentacja stanu systemu — graf przydziału zasobów zużywalnych
 29. Zdarzenia w systemie z zasobami nieodzyskiwalnymi
 30. Zmiana stanu systemu w przypadku zasobów nieodzyskiwalnych
 31. Przykład przejść pomiędzy stanami w przypadku zasobów zużywalnych
 32. Przykład analizy grafu przydziału zasobów nieodzyskiwalnych
 33. Własności grafu zasobów zużywalnych a stan zakleszczenia