SM-13-LAB-WIKI

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Temat ćwiczenia

Stworzenie przykładowego serwisu WAP

Wymagania

Wykonanie poprzedniego ćwiczenia.Podstawowa znajomość języka PHP. Przeczytanie wykładu „Technologia WAP. Język WML”.

Ćwiczenie

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest stworzenie przykładowego serwisu WAP w języku WML. Do wykonania ćwiczenia zostanie użyty pakiet Nokia Mobile Internet Toolkit w wersji 4.1.

Zadanie

Zbuduj serwis WAP Muzeum składający się z następujących dokumentów WML:

  • index.wml – na karcie startowej znajduje się obrazek muzeum (własnoręcznie wykonany plik wbmp) i napis MUZEUM. Po 5 sekundach powinno nastąpić przejście na kartę główną, na której znajdują się następujące linki:
    • Galeria,
    • Kontakt,
    • Zasoby,


Rysunek 1 Strona główna aplikacji
  • galeria.wml – w tym pliku należy stworzyć 5 kart przedstawiających dzieła zgromadzone w MUZEUM. Dodatkowo, na pierwszej karcie powinien znajdować się tytuł GALERIA i odnośniki do kart przedstawiających dzieła. Na każdej występuje odnośnik do karty tytułowej GALERIA. Obrazki utworz w NMIT.


Rysunek 2 Galeria i jedno z dzieł


  • kontakt.wml – na pierwszej karcie proszę umieścić linki do kart zawierających telefony kontaktowe i dane adresowe. Na jednej z kart proszę umieścić formularz, będący księgą gości muzeum, umożliwiający dopisywanie się użytkowników do bazy danych (imie, nazwisko, e-mail)
Rysunek 3 Kontakty i księga gości


Dopisanie gościa do bazy danych wymaga wywołania w momencie wysyłania formularza uruchomienia skryptu PHP, który wykona operację INSERT w tabeli relacyjnej bazy danych. Jako serwera WWW i MySQL można użyć pakietu KRASNAL http://www.krasnal.tk/ lub PHPTriad http://sourceforge.net/projects/phptriad. Wszystkie pliki WML i PHP należy umieścić w odpowiednim katalogu serwera (dla PHPTriad utworzyć apache\htdocs\wap). Aby obejrzeć działający serwis, po uruchomieniu emulatora wybieramy opcję File->Open i wpisujemy adres jak na rysunku 4.


Rysunek 4 Adres strony startowej serwisu na lokalnym serwerze WWW