Pr-1st-1.1-m13-Slajd42

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Hierarchiczny algorytm konsensusu jednolitego: Założenia

Hierarchiczny algorytm konsensusu jednolitego: Założenia


Przedstawiona zostanie obecnie modyfikacja hierarchicznego algorytmu konsensusu podstawowego, dzięki której algorytm ten rozwiązuje problem konsensusu jednolitego. Założenia poprawności algorytmu są nadzbiorem założeń dla wersji rozwiązującej problem konsensusu podstawowego, a więc algorytm ten wymaga dostępności mechanizmu podstawowego rozgłaszania niezawodnego i doskonałego detektora awarii. Dodatkowo algorytm wymaga dostępności mechanizmów zgodnego rozgłaszania niezawodnego oraz kanałów niezawodnych.

Podobnie, jak poprzednio przyjmuje się, że hierarchia procesów jest zdefiniowana przez uporządkowanie procesów według ich indeksów. Zasadnicza różnica w algorytmach konsensusu podstawowego i jednolitego związana jest z podziałem każdej rundy na dwa etapy: w pierwszym etapie lider wysyła propozycję decyzji, a w drugim używa zgodnego rozgłaszania niezawodnego do rozesłania podjętej decyzji. Przejście do nowej rundy następuje tylko wówczas, gdy lider jest podejrzewany.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>