Pr-1st-1.1-m13-Slajd34

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Konsensus jednolity: Specyfikacja

Konsensus jednolity: Specyfikacja


Kolejnym mechanizmem konsensusu omawianym dalej jest mechanizm konsensusu jednolitego , posiadający własności ważności, zakończenia, integralności i jednolitej zgodności.

Pierwsze trzy własności są identyczne jak w konsensusie podstawowym. Własność ważności (ang. validity ) oznacza, że jeżeli proces decyduje się na wartość , to wartość ta została wcześniej zaproponowana przez pewien proces.

Własność zakończenia (ang. termination ) oznacza, że wszystkie poprawne procesy ostatecznie decydują się na jakąś wartość.

Własność integralności (ang. agreement ) oznacza, że każdy proces decyduje się tylko raz.


Konsensus jednolity odróżnia się dodatkową własnością jednolitej zgodności.

Własność jednolita zgodności (ang. uniform agreement ) oznacza, że żadne dwa procesy, niekoniecznie poprawne, nie decydują się na inne wartości. Innymi słowy, jeżeli jakikolwiek proces podejmie decyzję – nawet jeżeli jest on niepoprawny – to wszystkie inne procesy muszą podjąć identyczną decyzję.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>