Pr-1st-1.1-m13-Slajd29

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Hierarchiczny algorytm konsensusu podstawowego (4)

Hierarchiczny algorytm konsensusu podstawowego (4)


Jeżeli monitor stwierdza, że zostaje liderem bieżącej, k-tej rundy (co dzieje się wtedy, gdy jego identyfikator jest równy identyfikatorowi zapisanemu w k-tym elemencie tablicy ) oraz jeżeli zmienna nie jest pusta, a także jeszcze nie podejmował decyzji, to decyduje się na wartość zapisaną w zmiennej , zapamiętuje ten fakt i powiadamia o tym pozostałe monitory. Z własności ważności podstawowego rozgłaszania niezawodnego wynika, że każdy proces (monitor) poprawny otrzyma rozgłoszoną wiadomość, o ile rozgłaszający proces (monitor) również jest poprawny. Jeżeli więc monitor podejmuje decyzję i jest poprawny, to wszystkie inne poprawne monitory otrzymają wiadomość o podjętej przez niego decyzji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>