Pr-1st-1.1-m13-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Hierarchiczny algorytm konsensusu podstawowego (2)

Hierarchiczny algorytm konsensusu podstawowego (2)


Wiadomość jest wiadomością powiadamiającą inne procesy o podjętej przez lidera decyzji. Zmienna zawiera propozycję procesu a zmienna (ang. proposer round number ) zawiera identyfikator procesu, który zaproponował tę wartość. Tablica zawiera wartość True, jeżeli proces (monitor) otrzymał powiadomienie o decyzji lidera. Tablica zainicjowana jest identyfikatorami procesów, będących kolejnymi kandydatami na lidera. Identyfikator lidera k-tej rundy jest zapisany w k-tym elemencie tej tablicy. Tablica ta posiada identyczną zawartość dla wszystkich procesów biorących udział w algorytmie. Tablica zawiera wartość True, jeżeli monitor podjął już decyzję i rozgłosił ją wśród procesów. Numer kolejnej rundy zawarty jest w zmiennej . Wreszcie zmienna posiada reprezentuje zbiór procesów podejrzewanych o to, że są niepoprawne. Zmienna k jest używana lokalnie w obsłudze zdarzenia odbioru wiadomości DECIDED.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>