Pr-1st-1.1-m13-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Hierarchiczny algorytm konsensusu podstawowego: Założenia

Hierarchiczny algorytm konsensusu podstawowego: Założenia


Kolejnym rozwiązaniem problemu konsensusu jest algorytm hierarchiczny, w którym kolejno każdy proces (monitor) pełni rolę lidera rundy. Przyjęto przy tym, że hierarchia procesów jest zdefiniowana przez uporządkowanie procesów według indeksów. Lider rundy rozgłasza swoją decyzję, która jest przejmowana przez pozostałe procesy, po czym zaczyna się kolejna runda z nowym liderem. Jeżeli lider ulegnie awarii, jego rolę przejmuje kolejny proces i tak dalej. Algorytm stosuje mechanizm podstawowego rozgłaszania niezawodnego oraz mechanizm doskonałego detektora awarii. Z założeń tych wynika, że algorytm ten jest przeznaczony dla modelu jawnych awarii.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>