Pr-1st-1.1-m13-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Działanie rozgłoszeniowego algorytmu konsensusu podstawowego: Przykład 1

Działanie rozgłoszeniowego algorytmu konsensusu podstawowego: Przykład 1


Przykład prezentowany na slajdzie przedstawia cztery procesy uzgadniające wspólną decyzję za pomocą rozgłoszeniowego algorytmu konsensusu podstawowego. Wszystkie procesy proponują pewną wartość, a odpowiadające im monitory rozsyłają ją za pomocą podstawowego rozgłaszania niezawodnego. Załóżmy, że proces ulega jednak awarii w trakcie rozgłaszania, w wyniku czego jego propozycję otrzymuje jedynie monitor . Ponieważ monitor zebrał wiadomości od wszystkich monitorów, więc może podjąć decyzję wybierając minimalną wartość, na przykład , i rozgłosić ją w systemie. Monitory otrzymując wiadomość o decyzji podporządkowują się jej, podejmując identyczną decyzję. Należy zauważyć tutaj, że monitory i nie mogą same podjąć decyzji, gdyż nie otrzymały wiadomości od wszystkich monitorów procesów, które były uznawane za poprawne na początku tej rundy. Co więcej, po wykryciu awarii procesu monitory mogą rozpocząć nową rundę, rozgłaszając wszystkie znane sobie propozycje.

Fakt wykrycia awarii procesu nie wpływa na decyzję monitora , gdyż otrzymał on już wcześniej wiadomość od tego procesu dodając go do zbioru . Proces usunięty jest więc wprawdzie z zbioru correct2, ale ponieważ zbiór zawiera się w zbiorze , zachodzi warunek z wiersza 14-tego algorytmu prowadzący do podjęcia decyzji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>