Pr-1st-1.1-m12-Slajd77

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ilustracja algorytmu zgodnego rozgłaszania niezawodnego z globalnym uporządkowaniem wiadomości

Ilustracja algorytmu zgodnego rozgłaszania niezawodnego z globalnym uporządkowaniem wiadomości


Przeanalizujmy teraz przykład przedstawiony na slajdzie. Początkowo wszystkie pozycje wszystkich tablic są wyzerowane. Monitor procesu wysyła pakiet z wiadomością i . W wyniku tego wartość jego tablicy , a pakiet z wiadomością dołączana jest do zbioru . Analogicznie, monitor procesu wysyła pakiet z wiadomością i , przypisując , a pakiet z wiadomością dołączana jest do zbioru .


Monitor po otrzymaniu pakietu z wiadomością modyfikuje swoją tablicę , wykonując przypisanie . Ponieważ nadesłany pakiet posiada licznik sekwencyjny większy niż licznik lokalny zawarty w , więc dodatkowo wykonuje operację przypisania oraz rozsyła wiadomości SNUPDATE do pozostałych monitorów. Odpowiada to wierszom 12-16 z przedstawionego algorytmu. Pozostałe monitory otrzymując tę wiadomość aktualizują odpowiednie pozycje lokalnej tablicy .


Załóżmy, że pakiet od monitora dociera do oraz . Powoduje to odpowiednią modyfikację tablic . W tej chwili dla obu monitorów zachodzi warunek z wiersza 21 algorytmu – numer sekwencyjny pakietu z wiadomością jest równy wszystkim pozycjom tablicy , a identyfikator jej nadawcy jest mniejszy od identyfikatorów nadawców wszystkich pozostałych wiadomości. Po dostarczeniu i usunięciu odpowiedniego pakietu ze zbioru , oba monitory oraz mogą następnie dostarczyć wiadomość . Wreszcie, kiedy pakiet z wiadomością dotrze ostatecznie do , zostanie ona uznana za możliwą do dostarczenia (znowu zajdzie warunek z wiersza 21 algorytmu), i będzie można następnie dostarczyć również .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>