Pr-1st-1.1-m12-Slajd62

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zgodne rozgłaszanie niezawodne z przyczynowym uporządkowaniem wiadomości: Specyfikacja

Zgodne rozgłaszanie niezawodne z przyczynowym uporządkowaniem wiadomości: Specyfikacja


Mówimy, że wiadomość poprzedza przyczynowo , jeżeli zdarzenie wysłania zależy przyczynowo od zdarzenia wysłania . Innymi słowy, oznacza to, że zachodzi któryś z poniższych przypadków:

1) Obie wiadomości zostały rozgłoszone przez ten sam proces i wiadomość została rozgłoszona przed ,

2) Wiadomość została odebrana przez pewien proces , a została rozgłoszona przez po odebraniu ,

3) Istnieje wiadomość taka, że dla i , oraz i zachodzi 1) bądź 2)


Relacja przyczynowego porządku między wiadomościami jest zachowana przez kolejny, omawiany w ramach wykładu mechanizm niezawodnego rozgłaszania, mianowicie zgodnego rozgłaszania niezawodnego z przyczynowym uporządkowaniem wiadomości (ang. Causally order reliable broadcast ). Mechanizm ten posiada wszystkie własności zgodnego rozgłaszania niezawodnego i dodatkowo własność przyczynowego uporządkowania (ang. causal delivery ) wiadomości.


Własność przyczynowego uporządkowania oznacza, że przed dostarczeniem dowolnej wiadomości , proces musi dostarczyć wszystkie wiadomości od których przyczynowo zależy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>