Pr-1st-1.1-m12-Slajd55

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Pasywny algorytm probabilistycznego rozgłaszania niezawodnego (2)

Pasywny algorytm probabilistycznego rozgłaszania niezawodnego (2)


Zmienne , , oraz posiadają znaczenie jak poprzednio. Wiadomość jest typu ANSWER, a wiadomość - typu REQUEST. Zmienna (ang. sequence number ) przechowuje ostatni numer sekwencyjny wysyłanej wiadomości. Zmienna (ang. store threshold ) jest parametrem określającym prawdopodobieństwo zapamiętania otrzymanej wiadomości (w celu jej ewentualnej retransmisji). Zbiór zawiera pakiety przechowywane w celu ewentualnej retransmisji. Pakiety te powinny być po pewnym czasie usunięte z tego zbioru, co zostało pominięte dla prostoty prezentacji. Zbiór zawiera pakiety otrzymane, których wiadomości aplikacyjne jeszcze nie zostały dostarczone do procesów aplikacyjnych. Tablica , zawiera numery sekwencyjne ostatnio dostarczonych wiadomości, takie, że k-ty element określa numer sekwencyjny ostatnio dostarczonej wiadomości od . Zmienna , typu PACKET jest używana lokalnie w funkcji DELIVERPENDING. Przypomnijmy, że zmienna , używana lokalnie w procedurze GOSSIP oznacza zbiór procesów, które zostały wybrane jako adresaci rozsyłanych wiadomości. Zbiór jest używany lokalnie w przedstawionej dalej funkcji GOSSIP.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>