Pr-1st-1.1-m12-Slajd53

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Pasywny algorytm probabilistycznego rozgłaszania niezawodnego: Założenia

Pasywny algorytm probabilistycznego rozgłaszania niezawodnego: Założenia


Wymagania pasywnego algorytmu probabilistycznego rozgłaszania niezawodnego (ang. lazy probabilistic broadcast ) wynikają z podziału rozgłaszania na dwie fazy. Na początku wiadomość jest rozsyłana za pomocą dowolnej (być może zawodnej) operacji rozgłaszania, a następnie dodatkowo używany jest mechanizm plotkowania za pomocą zawodnych operacji komunikacyjnych kanały rzetelnych w celu retransmisji zagubionych wiadomości.

Ponieważ na operacje rozgłaszania nie są narzucone żadne wymagania, będziemy je oznaczać ( , , ) a odpowiadające jej zdarzenie wysłania ( , , ). Analogicznie, zdarzenie odebrania wiadomości oznaczać będziemy przez ( , , ). Mechanizmowi temu może odpowiadać pewien dowolny mechanizm rozgłaszania oparty o rzetelne kanały komunikacyjne.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>