Pr-1st-1.1-m12-Slajd48

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aktywny algorytm probabilistycznego rozgłaszania niezawodnego (2)

Aktywny algorytm probabilistycznego rozgłaszania niezawodnego (2)


Zmienna oznacza, ilu adresatów ma zostać wylosowanych przy rozsyłaniu wiadomości. Im większa jej wartość, tym większe obciążenie procesów i większa liczba nadmiarowo przesyłanych wiadomości – ale zarazem tym większe prawdopodobieństwo dostarczenia wiadomości do wszystkich procesów w określonej maksymalnej liczbie rund (kroków). Zmienna oznacza czas życia wiadomości wyróżniony maksymalną liczbą kolejnych jej przesłań. Zbiór , używany lokalnie w procedurze GOSSIP, oznaczać będzie zbiór procesów, które zostały wybrane jako adresaci rozsyłanych wiadomości. Zbiór jest używany lokalnie w przedstawionej dalej funkcji GOSSIP. Pozostałe zmienne posiadają znaczenie jak poprzednio.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>