Pr-1st-1.1-m12-Slajd29

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Jednolite rozgłaszanie niezawodne: Specyfikacja

Jednolite rozgłaszanie niezawodne: Specyfikacja


Kolejną z omawianych abstrakcji komunikacyjnych rozgłaszania niezawodnego jest jednolite rozgłaszanie niezawodne (ang. uniform reliable broadcast ). Główną różnicą w stosunku do mechanizmów omawianych wcześniej jest wymóg, by zbiór wiadomości dostarczonych przez procesy niepoprawne zawsze był podzbiorem zbioru wiadomości odebranych przez procesy poprawne.


Mechanizm ten ma z definicji własności ważności, braku powielania, braku samogeneracji i jednolitej zgodności.


Własność ważności (ang. validity ) oznacza, podobnie jak poprzednio, że jeżeli proces jest poprawny, to każda wiadomość rozgłaszana przez ten proces jest ostatecznie dostarczona do .

Własność braku powielania (ang. no duplication ) oznacza, że jeżeli wiadomość jest dostarczona to jest dostarczona co najwyżej raz.

Własność braku samogeneracji (ang. no creation ) oznacza, że jeżeli jakaś wiadomość jest dostarczona do procesu , to została wcześniej rozgłoszona przez jakiś proces .

Wreszcie, własność jednolitej zgodności (ang. uniform agreement ) oznacza, że jeżeli jakaś wiadomość została odebrana przez pewien proces (poprawny bądź niepoprawny) to ostatecznie wszystkie poprawne procesy odbiorą tę wiadomość. Własność ta jest szczególnie ważna, jeżeli proces dokonuje interakcji ze światem zewnętrznym, zwłaszcza, jeżeli efekty tej interakcji są nieodwracalne (np. wydruk dokumentu, przelew bankowy i tak dalej).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>