Pr-1st-1.1-m11-Slajd64

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problem wyboru lidera: Algorytm (2)

Problem wyboru lidera: Algorytm (2)


Podobnie jak w poprzednich algorytmach, stosowany jest mechanizm pulsu: każdy proces wysyła cyklicznie wiadomości (typu HEARTBEAT). Stosowane też są następujące zmienne: Zmienna typu PROCESS_ID, zawierająca identyfikator bieżącego lidera. Analogicznie, zmienna zawiera identyfikator poprzedniego lidera. Elementy zbioru są parami składającymi się z identyfikatorów możliwych kandydatów na lidera i numerów epoki. Zmienna zawiera numer epoki, odzwierciedlający liczbę awarii i wznowień pracy procesu .

Zmienne oraz są wykorzystywana przez funkcję SelectNewLeader, która zostanie przedstawiona na kolejnym slajdzie.

Zmienna określa długość czasu pomiędzy wysłaniem dwóch kolejnych wiadomości HEARTBEAT (pulsu). Jej wartość początkowa jest równa stałej .

Zmienna określa długość okresu czasu między kolejnymi wywołaniami wyboru lidera. Jej początkowa wartość jest równa stałej .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>