Pr-1st-1.1-m11-Slajd43

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Metryka – przykład

Metryka '"`UNIQ--postMath-00000002-QINU`"' – przykład


Okazuje się jednak, iż wspomniana metryka nie jest wystarczająca do stwierdzenia, który z detektorów jest lepszy, ze względu na dokładność detekcji. Na poniższym rysunku widać, iż dla obydwu detektorów metryka przyjmuje taką samą wartość, czyli 0,75 (w ciągu 3+1 jednostek czasu, przez jedną jednostkę detektor się myli, stąd , a detektor myli się przez 4 jednostki czasu na 12+4 jednostek czasu, stąd . Detektor jednak popełnia pomyłki rzadziej (raz na 16 jednostek czasu), w związku z czym jest on lepszy, choć w świetle tej metryki obydwa detektory są równie dobre. Dla określenia dokładności detekcji konieczne jest więc zdefiniowanie dalszych metryk.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>