Pr-1st-1.1-m11-Slajd36

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Hierarchia detektorów

Hierarchia detektorów


Ostatecznie możemy zobrazować wszystkie zależności pomiędzy poszczególnymi klasami detektorów awarii przedstawiając sześcian, którego wierzchołkami są właśnie poszczególne klasy detektorów.

Każda z krawędzi tego sześcianu będzie reprezentowała pewną relację pomiędzy wierzchołkami (klasami detektorów), które łączy.

Zacznijmy może od detektorów równoważnych. Są to klasy P Q, PQ, SW, SW. Krawędzie łączące odpowiednie pary zostaną zastąpione symbolem dwukierunkowej strzałki rysowanej linią przerywaną.

Inne pary detektorów połączone wspólną krawędzią znajdują się w zdefiniowanej wcześniej relacji redukcji.

Dla przykładu można wymienić tutaj pary SS (S jest ściśle słabszy od S), PS, PS czy też QQ.

I na koniec wierzchołki znajdujące się po przekątnych czy to sześcianu czy też kwadratu (boku) tworzą pary nieporównywalnych klas. Przykładowo mogą to być pary (P, Q) czy też (P, W).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>