Pr-1st-1.1-m11-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Własność dokładności

Własność dokładności


  • Silna dokładność (ang. strong accuracy ) oznacza, że żaden proces nie jest podejrzewany, dopóki nie stanie się niepoprawny.
  • Słaba dokładność (ang. Weak accuracy) oznacza, że niektóre poprawne procesy nie są nigdy podejrzewane.


Można zdefiniować dwie dodatkowe własności związane z dokładnością mówiące, że detektor awarii zacznie działać jak detektor gwarantujący słabą lub silną dokładność, ale dopiero po pewnym nieznanym ale ograniczonym czasie. Definicje tych własności są następujące:

  • Ostatecznie silna dokładność (ang. eventual strong accuracy) oznacza, że po upływie pewnego skończonego czasu żadne poprawne procesy nie są podejrzewane przez żadne poprawne procesy.
  • Ostatecznie słaba dokładność (ang. eventual weak accuracy) oznacza, że po upływie pewnego skończonego czasu niektóre poprawne procesy nie są podejrzewane przez żaden poprawny proces.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>