Pr-1st-1.1-m11-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Systemy częściowo synchroniczne (1)

Systemy częściowo synchroniczne (1)


Rzeczywiste systemy rozproszone zwykle zachowują się jak systemy synchroniczne, tzn. zazwyczaj znane są pewne ograniczenia czasowe na czas dostarczenia wiadomości. System tego typu można by więc nazwać systemem zazwyczaj synchronicznym.

Istnieją jednak odcinku czasu, w których te znane ograniczenia czasowe przestają obowiązywać i wtedy system taki zachowuje się jak system asynchroniczny, np. w chwili przeciążenia sieci komunikacyjnej, przepełnienia buforów itp.

Z powyższych powodów wprowadzono pojęcie systemów częściowo synchronicznych (ang. partially synchronous ). Systemy takie można zdefiniować na kilka sposobów:

  • Mogą to być systemy, w których po pewnym, nieznanym czasie, zaczynają obowiązywać przyjęte założenia na górne ograniczenia na czas dostarczenia wiadomości. Innymi słowy, systemy takie ostatecznie zaczynają się zachowywać jak systemy synchroniczne, lecz nie wiadomo, od jakiego momentu.
  • Można także przyjąć, że w systemach częściowo synchronicznych istnieją odcinku czasu, w których istnieją ograniczenia na czasy dostarczenia wiadomości i odcinku te są wystarczająco długie, by umożliwić zakończenie algorytmów.


Zaprezentowane definicje nie znaczą oczywiście, że system musi być początkowo asynchroniczny, czy też, że po pewnym znanym czasie system taki stanie się systemem synchronicznym na zawsze.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>