Pr-1st-1.1-m11-Slajd07

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kanały rzetelne: Specyfikacja

Kanały rzetelne: Specyfikacja

Kanał między dwoma procesami nazywać będziemy kanałem rzetelnym (ang. fair loss point-to-point link ) jeżeli posiada on własności rzetelnego dostarczania, ograniczonego powielania i braku samogeneracji:

Własność rzetelnego dostarczania (ang. fair loss delivery ) oznacza. że jeżeli wiadomość wysyłana jest nieskończoną liczbę razy przez proces do procesu i żaden z tych procesów nie ulega awarii (oba są poprawne), to wiadomość jest dostarczona nieskończoną liczbę razy do . Należy zauważyć, że własność ta dopuszcza zagubienia wiadomości  ; nawet nieskończoną liczbę razy.

Własność ograniczonego powielania (ang. finite duplication ) oznacza, że jeżeli wiadomość wysyłana jest skończoną liczbę razy przez proces do procesu , to wiadomość ta nie może być dostarczona nieskończoną liczbę razy do procesu .

Własność braku samogeneracji (ang. no creation ) oznacza, że jeżeli wiadomość została dostarczona do procesu , to została ona wcześniej wysłana do tego procesu przez jakiś inny proces . Innymi słowy, kanał nie tworzy samorzutnie wiadomości.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>