Pr-1st-1.1-m11-Slajd02

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu

Celem wykładu jest wprowadzenie do tematyki przetwarzania rozproszonego w środowisku zawodnym. Obejmie on omówienie podstawowych definicji związanych z niezawodnością, w tym pojęcia awarii, błędu, wady oraz klasy awarii. Następnie wprowadzone zostaną precyzyjne definicje mechanizmów (abstrakcji) kanałów komunikacyjnych o różnych właściwościach. W kontekście niezawodności scharakteryzowane zostaną też podstawowe modele systemów rozproszonych: model asynchroniczny, synchroniczny i częściowo synchroniczny. W kolejnym punkcie zaprezentowany będzie mechanizm detektora awarii. Przedstawione zostaną podstawowe klasy detektorów i relacje pomiędzy poszczególnymi klasami, wybrane metryki służące do oceny detektorów awarii, oraz implementacje detektorów awarii klas P, P. Na zakończenie omówiony będzie problem elekcji w środowisku zawodnym i jego związek z detektorami awarii.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>