Pr-1st-1.1-m10-Slajd57

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm detekcji zakończenia dynamicznego (2)

Algorytm detekcji zakończenia dynamicznego (2)


Swoje znaczenie identyczne do poprzednio omawianego algorytmu zachowują , , , , oraz i .

Zmienna jest tablicą liczników, w której element [] oznacza liczbę wiadomości wysłanych przez do ;

Analogicznie, zmienna jest tablicą liczników, w której element [] oznacza liczbę wiadomości odebranych przez od procesu .

Ponadto, inicjator przechowuje zmienną będącą tablicą . Wiersz i tej tablicy zawiera wektor przesłany ostatnio do inicjatora przez monitor , w wiadomości kontrolnej typu REPLY. W efekcie, każdy element tablicy reprezentuje wiedzę inicjatora, o liczbie wiadomości aplikacyjnych wysłanych z do . Zauważmy, że wiedza ta nie jest precyzyjna, gdyż nadesłane wektory , , odnoszą się w ogólności do różnych momentów czasu. jest aproksymacją zbioru identyfikatorów procesów, które wysłały wiadomości niedostępne jeszcze dla . Zmienna logiczna posiada wartość True, gdy proces pozostawał pasywny od momentu wysłania ostatniej wiadomości typu REPLY. Jeżeli wartość zmiennej logicznej będzie równy True, inicjator podejmie decyzję o wykryciu zakończenia dynamicznego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>