Pr-1st-1.1-m10-Slajd39

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm detekcji zakończenia statycznego (2)

Algorytm detekcji zakończenia statycznego (2)

W przedstawionym algorytmie oraz posiadają swoje zwykłe znaczenie. Komunikat jest komunikatem typu QUERY, komunikaty oraz są typu REPLY, a typu ACK. Aby uniknąć pominięcia wiadomości aplikacyjnej, która została wysłana przed otrzymaniem zapytania QUERY przez pewien monitor , a odebrana po otrzymaniu zapytania przez inny monitor - wprowadzona jest zmienna logiczna , która jest inicjowana wartością True. Za każdym razem, gdy jest uaktywniany, przyjmuje wartość False . Z kolei wysyłając wiadomość kontrolną REPLY monitory nadają zmiennej ponownie wartość True. Wartość True zmiennej w danej chwili oznacza, że proces był pasywny przez cały czas od chwili wysłania ostatniej wiadomości REPLY.

Jeżeli zmienna przyjmuje wartość True, to monitor stwierdza decyduje o wykryciu zakończenia statycznego, przypisując wartość True zmiennej . Zmienna jest licznikiem niepotwierdzonych wiadomości. Zbiór zawiera identyfikatory procesów, od których wiadomości aplikacyjne są już dostępne dla .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>