Pr-1st-1.1-m10-Slajd03

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Atomowy model przetwarzania

Atomowy model przetwarzania


W atomowym modelu przetwarzania, czasy przetwarzania lokalnego są zaniedbywalne (zerowe), a opóźnienia są związane tylko z transmisją.

Można przyjąć, że procesy (uaktywniane natychmiastowo) są przez cały czas pasywne i sprowadzić problem detekcji zakończenia do wyznaczania stanów kanałów. Przyjmijmy dla uproszczenia, model żądań typu OR. Oznacza to, że dowolna wiadomość w kanale uaktywni proces.

Wówczas zakończenie przetwarzania opisuje następujący predykat:

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>