Pr-1st-1.1-m09-Slajd51

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm detekcji zakończenia dla systemów asynchronicznych (6)

Algorytm detekcji zakończenia dla systemów asynchronicznych (6)


Inicjator przetwarzania, po otrzymaniu znacznika, jeżeli kolor procesu posiada wartość White oraz jeżeli wartość zapisana w polu nb otrzymanego znacznika równa jest liczbie kanałów komunikacyjnych (liczbie krawędzi grafu topologii przetwarzania), decyduje o wykryciu zakończenia. W przeciwnym wypadku przesyła znacznik dalej, być może zerując wartość pola nb w podobny sposób, jak każdy inny proces.

Warte podkreślenia jest, że w ogólności każdy monitor, a nie tylko inicjator może dokonać decyzji o wykryciu detekcji zakończenia obserwując pole nb oraz kolor obserwowanego przez siebie procesu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>