Pr-1st-1.1-m09-Slajd38

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Detekcja zakończenia dla dyfuzyjnego modelu przetwarzania algorytm (2)

Detekcja zakończenia dla dyfuzyjnego modelu przetwarzania algorytm (2)


Wiadomość oznacza wiadomość aplikacyjną wysyłaną przez proces , która jest opakowywane w postaci . Zmienna engageri zawiera identyfikator monitora, którego proces uaktywnił . Z kolei zbiór oznacza zbiór monitorów różnych od monitora angażującego, od których odebrano pakiet. Zmienne oraz oznaczają, odpowiednio, liczbę wiadomości odebranych bądź wysłanych przez a nie potwierdzonych jeszcze przez wiadomością typu SIGNAL. Zmienna zostaje ustawiona na True jeżeli wykryte zostało zakończenie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>