Pr-1st-1.1-m09-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Model przetwarzania dyfuzyjnego

Model przetwarzania dyfuzyjnego


Przetwarzanie dyfuzyjne (ang.diffusing computation ) jest specyficznym przetwarzaniem rozproszonym, w którym wyróżnia się:

  • inicjatora (środowisko) – może wdowolnej chwili rozpocząć przetwarzanie dyfuzyjne wysyłając wiadomość aplikacyjną do jednego lub wielu procesów kooperujących (zakłada się, że inicjacja taka zachodzi tylko raz),
  • hierarchię kooperujących procesów.

Każdy proces po uzyskaniu pierwszej wiadomości aplikacyjnej, nadawcę tej wiadomości traktuje jako proces angażujący (ang.engager ) irealizuje dalsze przetwarzanie wysyłając wiadomości do innych procesów, wtym ewentualnie do inicjatora.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>