Pr-1st-1.1-m09-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Detekcja zakończenia dla synchronicznego modelu przetwarzania

Detekcja zakończenia dla synchronicznego modelu przetwarzania


Zostanie obecnie omówiony algorytm autorstwa Dijkstry, Feijen oraz van Gasterena detekcjizakończenia dla modelu przetwarzania synchronicznego. Wykorzystuje on koncepcję ciągu cykli detekcyjnych i zakłada, że wszystkie monitory procesów aplikacyjnych połączone są w logiczny pierścień iobserwują stany procesów aplikacyjnych.

  • Monitorom (procesom) przypisany jest kolor White albo Black.
  • Monitory przesyłają wzdłuż pierścienia wiadomość kontrolną – znacznik typu TOKEN, który również może mieć kolor White albo Black .
  • Początkowo monitory mają kolor White, azmieniają kolor na Black, gdy odpowiadający im proces aplikacyjny wyśle wiadomości do procesu o indeksie większym.
  • Monitor inicjujący detekcję zakończenia wysyła znacznik koloru White do swego następnika w pierścieniu

jeżeli obserwowany przezniegoproces aplikacyjny jest pasywny.

  • Każdy kolejnymonitor odbierający znacznik czeka aż obserwowany przez niego proces stanie się pasywny i wówczas wysyła znacznik o kolorze zgodnym z kolorem monitora.
  • Po wysłaniu znacznika monitorowi przypisywany jest kolor White.

Algorytm kończy się, gdy znacznik koloru White dotrze do inicjatora. Dla uproszczenia prezentacji, w algorytmie wykorzystano funkcje:


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>