Pr-1st-1.1-m09-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Klasyczna definicja zakończenia a zakończenie statyczne

Klasyczna definicja zakończenia a zakończenie statyczne


Rozważmy teraz relację między a .

Twierdzenie 9.2

Jeżeli procesy są uaktywnione przez każdą dostępną wiadomość, to przetwarzanie rozproszone obejmujące zbiór procesów jest statycznie zakończone wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi predykat .

Dowód W wypadku procesów uaktywnianych każdą wiadomością:

W konsekwencji:

Warto zauważyć silne związki między pojęciami zakończenia i zakleszczenia. W istocie, zakończenie jest szczególnym wypadkiem zakleszczenia, w którym zakleszczone są wszystkie procesy przetwarzania rozproszonego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>