Pr-1st-1.1-m09-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zakończenie statyczne: definicja formalna

Zakończenie statyczne: definicja formalna

Przetwarzanie rozproszone jest w danej chwili w stanie zakończenia statycznego, gdy spełniony jest predykat:

Oznaczenia w powyższym wzorze wprost odpowiadają wcześniej podanej definicji: wszystkie procesy są pasywne ( ), wszystkie wiadomości znajdujące się w kanałach są dostępne () i dla żadnego procesu nie jest spełniony warunek uaktywnienia ( ). Definicja ta uwzględnia zatem zarówno stany procesów jak istany kanałów.

Porównując z , predykat odpowiada detekcji nieco późniejszej, gdyż dodatkowo wymaga się, by wiadomości nie były już transmitowane ().


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>