Pr-1st-1.1-m09-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Definicja formalna: Oznaczenia (1)

Definicja formalna: Oznaczenia (1)


W sformułowaniu formalnym tego problemu, podobnie jak w sformułowaniu problemu zakleszczenia, wykorzystamy następujące oznaczenia:

  • – zmienna logiczna (predykat) przyjmująca wartość True wtedy i tylko wtedy, gdy proces jest pasywny
  • – tablica [1..n ] zmiennych logicznych procesu skojarzona z wiadomościami dostępnymi
  • j-ty element tablicy przyjmujący wartość True, gdy dla jest dostępna wiadomość wysłana przez


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>