Pr-1st-1.1-m08-Slajd20

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm Lai-Yang: Koncepcja (2)

Algorytm Lai-Yang: Koncepcja (2)


Wyróżnione pakiety ze znacznikiem przechwytywane są przez monitor odbiorcy i powodują najpierw zapamiętanie stanu procesu , a dopiero wnastępnej kolejności przekazanie wiadomości aplikacyjnej procesowi .

Żadna z wiadomości wysłanych przez do po zapamiętaniu stanu procesu , nie zostanie odebrana przez przed zapamiętaniem jego stanu. Oznacza to dalej, że spełniona będzie relacja:

która gwarantuje spójność konstruowanego obrazu stanu globalnego przetwarzania rozproszonego.

Przypisanie odpowiedniego koloru pakietowi oznacza:

  • White – pakiet bez znacznika
  • Red – dołączenie znacznika do wiadomości

Analogicznie, kolory przypisane są procesom (monitorom):

  • White – proces nie zapamiętał jeszcze stanu
  • Red – stan procesu został już zapamiętany

Ogólna idea algorytmu jest następująca:

  1. Każdy proces jest postrzegany przez monitor początkowo jako White, amonitor zmienia jego kolor na Red po zapamiętaniu stanu procesu.
  2. Każdej wiadomości wysłanej przez proces koloru White przypisany jest kolor White, a każdej wysłanej przez proces Red – kolor Red.
  3. Stan procesu koloru White można zapamiętać w dowolnej chwili, lecz koniecznie przed odebraniem wiadomości koloru Red.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>