Pr-1st-1.1-m07-Slajd36

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Koncepcja konstrukcji obrazu spójnego (3)

Koncepcja konstrukcji obrazu spójnego (3)

  1. Po odebraniu od wszystkich monitorów wiadomości zawierających stany lokalne oraz stany ich kanałów wejściowych w chwili , inicjator konstruuje obraz stanu globalnego .


Zauważmy teraz, że jeżeli zapamiętane stany lokalne obejmowałyby historię komunikacji (kolejki wiadomości wysłanych i odebranych do danej chwili przez procesy aplikacyjne), to oczywiście przesyłanie wiadomości kontrolnych nie byłoby potrzebne. Wiadomo jednak z drugiej strony, że pamiętanie całej historii komunikacji może być zbyt kosztowne w praktyce i wówczas przedstawione podejście będzie w pełni uzasadnione. Warto też zwrócić uwagę, że przesyłanie wiadomości kontrolnych jest krytyczne dla żywotności przedstawionego wyżej algorytmu. Istotnie, w wypadku bowiem, gdyby proces aplikacyjny nie wysłał po chwili wiadomości przez pewien kanał wyjściowy, stan tego kanału nigdy nie zostałby wyznaczony, a zakończenie konstrukcji obrazu spójnego byłoby całkowicie uzależnione od własności przetwarzania aplikacyjnego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>