Pr-1st-1.1-m07-Slajd34

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Koncepcja konstrukcji obrazu spójnego (1)

Koncepcja konstrukcji obrazu spójnego (1)


Koncepcja wyznaczenia spójnego obrazu przy przyjętych takich założeniach jest bardzo prosta. Wystarczy, by dowolny proces monitora , wybrał chwilę na tyle odległą w przyszłości, by zagwarantować, że wiadomość wysłana w danej chwili dotrze do wszystkich procesów przed . W celu wyznaczenia stanu kanałów, można przyjąć, że każda wiadomość zawiera etykietę czasową, określającą czas rzeczywisty wysłania wiadomości. Zakładając przy tym, że kanały są niezawodnymi kanałami typu FIFO, ideę algorytmu można przedstawić następująco:

  1. Proces inicjatora wysyła do monitorów wszystkich procesów przetwarzania rozproszonego wiadomość: ,,zapamiętaj stan lokalny w chwili
  2. Monitory procesów zapamiętują stan lokalny odpowiadających im procesów aplikacyjnych w chwili i natychmiast wysyłają wiadomość kontrolną do wszystkich monitorów (wiadomość ta jest wysyłana wszystkimi kanałami wyjściowymi). Zapamiętują też stan kanałów wejściowych jako zbiorów wszystkich wiadomości aplikacyjnych, które zostały wysłane przed a dotarły do po chwili . Zapamiętywanie stanu lokalnego oraz wysyłanie wiadomości kontrolnej poprzedza przy tym zajście jakiegokolwiek zdarzenia w procesie aplikacyjnym , dla .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>