Pr-1st-1.1-m07-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Modele stanów globalnych (1)

Modele stanów globalnych (1)


Jako przykładowy problem wyznaczania obrazu stanu globalnego rozważmy przetwarzanie rozproszone obejmujące trzy procesy , i , które współdzielą pewien zasób w trybie wzajemnego wykluczania. Jak wiadomo, problem wzajemnego wykluczania można stosunkowo łatwo rozwiązać przyjmując, że warunkiem koniecznym dostępu do współdzielonego zasobu (sekcji krytycznej) jest posiadanie w danej chwili unikalnego komunikatu – znacznika (ang. token ). Znacznik krążąc między procesami połączonymi w logiczny pierścień (reprezentowany przez graf cykliczny) wskazuje kolejno procesy uprawnione do operowania na zasobie współdzielonym. Innymi słowy, tylko proces posiadający w danej chwili znacznik posiada równocześnie dostęp do zasobu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>