Pr-1st-1.1-m07-Slajd03

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Pojęcia podstawowe

Pojęcia podstawowe


Wykład bieżący wymaga od studenta znajomości pewnych podstawowych pojęć przedstawionych już uprzednio. Między innymi są to pojęcia procesu rozproszonego, wykonania oraz częściowego wykonania procesu rozproszonego, pojęcie śladu wykonania oraz historii wykonania, a także stanu osiągalnego oraz globalnego stanu osiągalnego.

Obecnie tylko nieformalnie i pobieżnie przypomnimy, że jako proces rozproszony rozumiemy współbieżne wykonanie zbioru procesów sekwencyjnych. Ciąg stanów procesu nazywamy śladem wykonania zaś ciąg zdarzeń historią wykonania. Stanem osiągalnym nazywamy stan procesu taki, który może pojawić się w czasie jego wykonania, zaś stan ten jest stanem końcowym, to określa się go globalnym stanem osiągalnym.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>