Pr-1st-1.1-m06-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dwufazowy algorytm detekcji zakleszczenia

Dwufazowy algorytm detekcji zakleszczenia

Kshemkalyani i Singhal przedstawili algorytm detekcji zakleszczenia rozproszonego w środowisku z niezawodnymi kanałami FIFO dla modelu k spośród r. Algorytm ten składa się z dwóch faz wymiany wiadomości: fazy inicjacji (ang. outward sweep) i fazy detekcji (ang. inward sweep). W fazie inicjacji, algorytm konstruuje spójny obraz globalnego rozproszonego grafu oczekiwanych potwierdzeń WFG. W fazie detekcji, wykonywana jest natomiast tak zwana redukcja utworzonego wcześniej grafu WFG, w celu stwierdzenia wystąpienia zakleszczenia. Realizacja obu powyższych faz może nakładać się w czasie.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>