Pr-1st-1.1-m05-Slajd36

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm Chandy, Misra, Hass dla modelu OR (4)

Algorytm Chandy, Misra, Hass dla modelu OR (4)

W przypadku odebrania przez monitor wiadomości typu QUERY od monitora monitor ten sprawdza czy monitorowany przez niego proces jest pasywny. Jeśli warunek ten jest spełniony to sprawdzany jest numer sekwencyjny zapytania QUERY. Jeśli jest on większy od największego otrzymanego dotychczas to aktualizowane są odpowiednio tablice , , i . Następnie przygotowywany jest pakiet zawierający informację o tym numerze sekwencyjnym i inicjatorze detekcji, który zostanie wysłany do wszystkich monitorów, których monitorowane procesy należą do zbioru warunkującego procesu . Po wysłaniu tej wiadomości tablicy na pozycji odpowiadającej identyfikatorowi przypisywana jest wartość równa liczbie procesów tworzących zbiór warunkujący.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>