Pr-1st-1.1-m05-Slajd20

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Klasyfikacja problemów detekcji zakleszczenia

Klasyfikacja problemów detekcji zakleszczenia

Ogólnie rzecz ujmując, problem detekcji zakleszczenia przetwarzania rozproszonego sprowadza się do wyznaczenia (oceny) wartości predykatu przez grupę kooperujących monitorów. Monitory , podobnie jak procesy składowe przetwarzania rozproszonego, działają w asynchronicznym środowisku rozproszonym. Właściwości tego środowiska stanowią podstawową przyczynę złożoności problemu detekcji zakleszczenia rozproszonego. Tak ogólnie sformułowany problem detekcji zakleszczenia można jednak uszczegółowić w różny sposób, definiując w efekcie problemy pochodne o różnym stopniu trudności, jak na przykład: problem detekcji wystąpienia zakleszczenia, problem detekcji zakleszczenia procesu, problem detekcji zakleszczenia zbioru procesów czy problem detekcji maksymalnego zbioru procesów zakleszczonych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>