Pr-1st-1.1-m05-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład – model OR

Przykład – model OR

Kolejny z grafów przedstawia zakleszczenie w modelu OR. Zbiory warunkujące to:

,
,
,
. 

Predykat predykat zachodzi tu dla

Przyjmijmy teraz dla urozmaicenia, że w przetwarzaniu z następnego grafu kanały wejściowe procesów , , i są puste. W kanale jest natomiast dostępna wiadomość, ale proces nie oczekuje wiadomości od procesu . Przyjmijmy ponadto, że wiadomość wysłana z do jest właśnie transmitowana () lecz nie jest jeszcze dostępna. Ponieważ jednak , nadejście wiadomości , nie uaktywni procesu . W rozważanym stanie, jedynie proces może być ewentualnie uaktywniony przez . W konsekwencji, jeżeli modelem żądań jest model OR, to dla .

Zauważmy też jeszcze, że gdyby proces żądał jednocześnie wiadomości zarówno od jak i (jak to ma miejsce w modelu AND), to zbiór procesów zakleszczonych obejmowałby: , Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle P_2} , Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle P_3} i Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle P_4} .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>