Pr-1st-1.1-m05-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykłady zakleszczeń

Przykłady zakleszczeń

Dla ilustracji wprowadzonych definicji rozważmy przykład środowiska rozproszonego, składającego się z węzłów , , , i . Rozproszone przetwarzanie aplikacyjne obejmuje procesy , , , i . wykonywane w odpowiednich węzłach środowiska. Grafy na kolejnych slajdach przedstawiają tzw. grafy oczekiwanych potwierdzeń, oznaczane przez WFG (ang. Wait-For-Graph). Graf WFG jest grafem zorientowanym, którego wierzchołki reprezentują procesy, a łuki reprezentują fakt, że proces oczekuje na wiadomość od procesu . Oczywiście każdy proces w grafie WFG z łukiem wychodzącym jest pasywny. Procesy bez łuków wychodzących są natomiast aktywne. W rozważanym przykładzie załóżmy ponadto, że wszystkie kanały są puste.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>