Pr-1st-1.1-m05-Slajd06

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Warunek uaktywnienia

Warunek uaktywnienia

Ponadto, w dowolnej chwili aktywny proces może zmienić swój stan na pasywny, definiując jednocześnie zbiór warunkujący (będący sumą zbiorów oczekiwanych nadawców wszystkich dopuszczalnych zdarzeń odbioru) oraz warunek uaktywnienia wyrażony przez predykat: .

Po spełnieniu warunku uaktywnienia, proces zmienia swój stan na aktywny i w sposób atomowy (niepodzielny) pobiera z kanałów wejściowych wszystkie te wiadomości, których nadejście doprowadziło do spełnienia warunku uaktywnienia. Wprowadzimy jeszcze następujące oznaczenia:

- zmienna logiczna (predykat) przyjmująca wartość True wtedy i tylko wtedy, gdy proces jest pasywny;

- tablica [1…n] zmiennych logicznych procesu skojarzona z wiadomościami dostępnymi;

- j-ty element tablicy przyjmujący wartość True wtedy i tylko wtedy, gdy dla jest dostępna wiadomość wysłana przez ;

- tablica zmiennych logicznych procesu skojarzona z wiadomościami transmitowanymi;

- j-ty element tablicy przyjmujący wartość True wtedy i tylko wtedy, gdy wiadomość wysłana przez do należy do , a więc jest transmitowana i nie jest jeszcze dostępna.

Niech ponadto:

.

Korzystając z powyższych oznaczeń, przedstawimy teraz formalne definicje zakleszczeń odpowiadające różnym modelom żądań: modelowi jednostkowemu, AND, OR, k spośród n, OR-AND, oraz modelowi predykatowemu. Dla uproszczenia, będziemy mówili o zakleszczeniu w określonym modelu, lub o modelu zakleszczenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>