Pr-1st-1.1-m04-Slajd70

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Warunki poprawności

Warunki poprawności

Analizę poprawności algorytmu rozproszonego (procesu rozproszonego) dekomponuje się zwykle na analizę jego bezpieczeństwa i żywotności.

  • Właściwość bezpieczeństwa (ang. safety, consistency)

Algorytm rozproszony nazywamy bezpiecznym, jeśli nigdy nie dopuszcza do niepożądanego stanu lub inaczej, gdy zawsze utrzymuje proces rozproszony w stanie pożądanym.

  • Właściwość żywotności - postępu (ang. liveness, progress)

Algorytm rozproszony nazywamy żywotnym jeśli zapewnia, że każde pożądane zdarzenie w końcu zajdzie. Na przykład, w odniesieniu do problemu wzajemnego wykluczania, właściwość bezpieczeństwa oznacza, że nigdy dwa procesy nie znajdą się jednocześnie w swoich sekcjach krytycznych, a właściwość żywotności - że każdy z procesów znajdzie się w końcu w swojej sekcji krytycznej (w skończonym, choć nieprzewidywalnym czasie).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>