Pr-1st-1.1-m04-Slajd68

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład (2) - bariera

Przykład (2) - bariera

Aby lepiej zrozumieć pojęcia złożoności czasowej oraz komunikacyjnej, rozważmy jeszcze jeden algorytm implementujący operację bariery w środowisku rozproszonym o topologii pierścienia. Idea tego algorytmu byłaby następująca. Koordynator, czyli pewien wyznaczony proces, wysyłałby do swojego następnika w pierścieniu komunikat typu BARRIER oznaczający początek operacji bariery. Każdy proces po otrzymaniu tego komunikatu natychmiast wstrzymywałby pracę i przesyłałby komunikat dalej. Gdy komunikat ten dotarłby ponownie do koordynatora, ten ostatni wysyłałby kolejny komunikat, tym razem typu END, powiadamiający o końcu bariery - po otrzymaniu tego komunikatu wszystkie procesy podejmowałby dalsze przetwarzanie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>