Pr-1st-1.1-m04-Slajd43

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm Kearnsa, Campa i Ahuja (6)

Algorytm Kearnsa, Campa i Ahuja (6)

Ostatnia z operacji wysłania to operacja wysłania wiadomości typu TF. W przypadku wysyłania wiadomości tego typu, czynności wykonywane przed i po jej wysłaniu są zgodne z odpowiednimi czynnościami wykonywanymi w przypadku wysyłania wiadomości typu BF. Jedyna różnica, która ma jednak duże znaczenie, to nadanie innej wartości polu pakietu. Otóż pole to, podobnie jak w przypadku wiadomości typu FF, przyjmuje wartość numeru sekwencyjnego ostatnio wysłanej wiadomości, czyli wartość zmiennej pomniejszoną o 1.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>