Pr-1st-1.1-m04-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład synchronizacji zegarów logicznych

Przykład synchronizacji zegarów logicznych

W przykładzie obrazującym synchronizację skalarnych zegarów przedstawionym na slajdzie, wartości zegarów logicznych wyznaczono zgodnie z propozycją Lamporta przyjmując, że zdarzeniom inicjującym odpowiada czas wirtualny 0, a każde kolejne zdarzenie lokalne zmienia wartość zegara o d=1.

Rozważmy teraz pary zdarzeń współbieżnych: , oraz . Widać wyrażnie na ich przykładzie, że mniejsza wartość zagara logicznego nie musi oznaczać istnienia relacji poprzedzania między zdarzeniami. Dla przykładu, relacje między czasami wirtualnymi współbieżnych zdarzeń i oraz i ,są następujące:

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>