Pr-1st-1.1-m04-Slajd02

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu


Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie analizy poprawności i złożoności algorytmów rozproszonych. W pierwszej części wykładu przedstawione zostaną dwa typy zegarów logicznych tzw. zegary skalarne i wektorowe oraz pojęcia z tym związane. Następnie zaprezentowane i omówione zostaną kanały komunikacyjne FIFO i typu FC. Dla każdego z omawianych mechanizmów przedstawiony zostanie przykładowy algorytm zawierający jego implementację. W drugiej części wykładu zdefiniowane zostaną takie pojęcia jak rząd funkcji czy też funkcja kosztu. Pojęcia te zostaną wykorzystane następnie przy omawianiu złożoności komunikacyjnej i czasowej algorytmów rozproszonych. Na zakończenie przedstawione zostaną warunki poprawności algorytmu rozproszonego.<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>