Pr-1st-1.1-m03-Slajd26

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przetwarzanie quasi-deterministyczne

Przetwarzanie quasi-deterministyczne

W ramach niedeterministycznego przetwarzania rozproszonego wyróżnia się podklasę przetwarzania quasi deterministycznego (ang. quasi-deterministic, piece-wise deterministic, event-driven), w której niedeterminizm jest wyłącznie konsekwencją niedeterminizmu operacji odbioru.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>